איזה סוג התקנים הם עכברים, מדפסות, סורקים ורמקולים?

מכשירי מחשב כגון עכברים, מדפסות, סורקים ורמקולים ידועים כחומרה היקפית. ציוד היקפי זה מחולק עוד לשתי קטגוריות, התקני קלט והתקני פלט. פונקציית פריפריה קובעת לאיזו קטגוריה היא שייכת.

התקני קלט

עכבר המחשב והסורק נכנסים לקטגוריית התקני הקלט. כפי שהשם מרמז, מכשירי קלט משמשים לשליחת מידע למחשב. בעזרת עכבר קלט תנועות של סמן, ואילו סורק משמש להזנת מדיה פיזית לפורמט דיגיטלי.

התקני פלט

מדפסות ורמקולים הם דוגמאות להתקני פלט למחשב. מדפסות מוציאות מידע דיגיטלי כגון קובצי טקסט או תמונה למדיום פיזי כגון נייר. הרמקולים משדרים את האודיו מקבצים דיגיטליים לגלי קול נשמעים.