כיצד לנצל את האות הראשונה של כל מילה ב- Microsoft Word

הכלים Change Case ב- Microsoft Word מאפשרים לך לבצע שינויים המוניים בסגנון המקרה של הטקסט, כולל אפשרות לעשות שימוש באותיות רישיות של כל מילה. השימוש בכלי Change Case חוסך את הזמן שיידרש באופן ידני לשנות את טקסט המסמך. אתה יכול לשנות את הטקסט חזרה למקרה משפט אם אתה טועה או מאוחר יותר לשנות את דעתך.

1

הדגש את הטקסט שברצונך להשתמש באותיות רישיות. אם אתה רוצה לעשות שימוש באותיות רישיות בכל הטקסט במסמך, לחץ על "CTRL + A".

2

לחץ על הכרטיסייה "בית" כדי להנגיש את קטע הגופן ברצועת הכלים.

3

לחץ על התפריט הנפתח "Aa" הממוקם בחלק הגופן ברצועת הכלים, ואז בחר "השתמש באותיות גדולות בכל מילה".