כיצד להעתיק את המועדפים של Internet Explorer מהפרופיל של One

ב- Internet Explorer, אתה יכול לשמור דפי אינטרנט שאתה מבקר בהם לעתים קרובות כמועדפים ואז לשתף אותם עם העובדים שלך. אתה יכול לייצא מאות מועדפים מ- Internet Explorer במחשב שלך ולאחר מכן לייבא אותם ב- IE על מחשבי העובדים שלך. באפשרותך להעביר את הקובץ המכיל את המועדפים בין מחשבים במשרדך על ידי שיתוף ברשת המשרד או באמצעות כונן הבזק או תקליטור.

ייצא מועדפים לקובץ

1

לחץ על כפתור "מועדפים" ובחר "ייבוא ​​וייצוא" מהתפריט הנפתח. חלון "הגדרות ייבוא ​​/ ייצוא" מוצג.

2

לחץ על לחצן הבחירה "ייצא לקובץ" ואז לחץ על "הבא".

3

סמן את התיבה "מועדפים" ולחץ על "הבא".

4

בחר את התיקיה שמכילה את המועדפים שברצונך לייצא. אם תבחר בתיקיית "המועדפים", אתה ייצא את כל המועדפים בבת אחת. הקש "הבא."

5

לחץ על "עיון", בחר תיקיית יעד ולחץ על "שמור" כדי לבחור בה. באפשרותך לשנות את שם הקובץ המיוצא בשדה שם הקובץ.

6

לחץ על "ייצא" כדי לייצא את המועדפים. המועדפים ייצאו בקובץ HTM בתיקיה שבחרתם קודם. לחץ על "סיום" כדי לסגור את האשף.

ייבא מועדפים מקובץ

1

לחץ על כפתור "מועדפים" ב- Internet Explorer במחשב אחר ובחר "ייבא וייצא" מהתפריט הנפתח.

2

לחץ על לחצן הבחירה "ייבא מקובץ" ואז לחץ על "הבא".

3

סמן את התיבה "מועדפים" ולחץ על "הבא".

4

לחץ על "עיון" והשתמש בדפדפן הקבצים כדי לבחור את הקובץ שייצאת מהמחשב האחר. לחץ על "פתח" כדי לבחור את הקובץ ואז לחץ על "הבא".

5

לחץ על כפתור "ייבא" כדי לייבא את כל המועדפים מהקובץ. אם ברצונך לאחסן את המועדפים תחת תיקיה אחרת, בחר אותם מרשימת התיקיות לפני שתלחץ על "ייבא".

6

לחץ על "סיום" כדי לסגור את האשף.