כיצד למחוק דפים ריקים באקסל

כאשר אתה מגדיר חוברת עבודה של Microsoft Excel לבניית סגל עובדים, חישוב שולי רווח או מעקב אחר מכירות לפי אזור, היישום יוצר מסמך עם שלוש גליונות עבודה בודדים. כל גליון עבודה מהווה עמוד נפרד, עם כותרת משלו, מטריצת תאים בשורות ועמודות, והגדרות להצגת נתוני תאים. באפשרותך להוסיף או להסיר גליונות עבודה ולשנות את התנהגות ברירת המחדל של היישום כאשר הוא פותח קבצים חדשים כך שהוא מגדיר חוברות עבודה חדשות עם פחות או יותר גליונות עבודה מאשר ברירת המחדל של שלוש.

1

שנה את התנהגות ברירת המחדל של Microsoft Excel כך שהיא תפתח יותר או פחות משלוש גליונות עבודה בכל מסמך חדש. לחץ על הכרטיסייה "קובץ" ברצועת הכלים של Excel ובחר "אפשרויות". כאשר מסך האפשרויות נפתח, בחר "כללי" מרשימת הקטגוריות. בקטע "בעת יצירת חוברות עבודה חדשות", שנה את ההגדרה עבור "כלול רבים אלה" על ידי הזנת מספר גליונות העבודה שברצונך ש- Excel ייצור בקבצים חדשים. לחץ על כפתור "אישור" להשלמת התהליך.

2

התאם אישית קובץ קיים כך שיכלול רק את מספר גליונות העבודה הדרושים לך. לחץ לחיצה ימנית על הכרטיסייה שמציגה את הכותרת של גליון עבודה קיים ובחר "מחק גיליון". אם אתה מעדיף להשתמש בפקדים ברצועת הכלים של Excel כדי למחוק גליונות עבודה נוספים, עבור לגיליון שברצונך למחוק ונווט אל הכרטיסייה "דף הבית" של הסרט. אתר את קבוצת התאים שלה ולחץ על "מחק" כדי לפתוח את הרשימה הנפתחת שלה. בחר "מחק גיליון" כדי להסיר את גליון העבודה הנוכחי.

3

הסתר גליון עבודה שאינך בטוח שברצונך למחוק. עבור לכרטיסייה "בית" ברצועת הכלים של Excel ואתר את קבוצת התאים שלה. לחץ על החץ לצד האפשרות "עיצוב" כדי לפתוח את הרשימה הנפתחת שלו. במקטע נראות, לחץ על "הסתר והסתיר" ובחר "הסתר גיליון". כדי להפוך את הסדין לגלוי שוב, חזור על תהליך זה ובחר באפשרות "הסתר גיליון" מרשימת הסתר והסתר.