כיצד להוסיף רשתות לגליון Microsoft Excel

קווי רשת הם לא רק קישוט לגיליון האלקטרוני של Excel. על ידי הבחנה ברורה בין השורות והעמודות של גליונות העבודה שלך. הרשת עשויה לעזור לך לקרוא ולהבין טוב יותר את הנתונים העסקיים שהוא מכיל. אם לגיליון שתקבל מעובד עמית או ממקורב עסקי אין רשת, עם זאת, תוכל להוסיף דף באמצעות לוח הסרטים VIEW או PAGE LAYOUT.

1

פתח את חוברת העבודה של Excel שאליה תרצה להוסיף רשת. אם חוברת העבודה שלך מכילה מספר גליונות עבודה, בחר בכרטיסייה עבור הגיליון הספציפי שאיתו ברצונך לעבוד.

2

לחץ על לוח הסרטים "VIEW" או "PAGE LAYOUT".

3

בחר בתיבת הסימון "קווי רשת" כדי להציג את הרשת.

4

לחץ על כרטיסיית החלונית "PAGE LAYOUT".

5

בחר בתיבת הסימון "הדפס" בתוך קבוצת הסרטים אפשרויות גיליון. זה מאפשר לך להדפיס את הרשת יחד עם נתוני הגיליון האלקטרוני שלך.