מהו הון משותף?

שותפות היא צורה נפוצה של ארגון עסקי המורכב משניים אנשים או יותר המצטרפים יחדיו להפעלת עסק ולחלק ברווחי והפסדי העסק. שותפות היא בחירה פופולרית עבור עסקים קטנים משום שהיא קלה ליצירה ותפעול, והיא מציעה מידה רבה של גמישות ניהולית, החוקים השולטים בשותפויות הם עקביים בכל רחבי הארץ, ושותפויות כפופות לרמת מיסוי אחת בלבד לעומת תאגידים.

האופן שבו שותפים מבנים הון עצמי בשותפות בעסק הקטן שלהם ישפיע על אינטרס הבעלות של כל שותף בעסק ועשוי להשפיע על מי ששולט בשותפות.

הגדרת הון משותף

הון עצמי לשותפות הוא אחוז הריבית שיש לשותף בנכסי השותפות. במילים אחרות, הון עצמי בשותפות מייצג את אינטרס הבעלות של השותף בעסק. סך התרומות של כל השותפים בתוספת רווחים שמורים משתקף במאזן השותפות כהון עצמי.

לכל שותף יש חשבון הון נפרד המייצג את ההון של אותו שותף בשותפות, על פי AccountingTools. אינטרס הבעלות של השותף נקבע באמצעות הסכמה של השותפים ולא צריך להיות שווה בין השותפים.

תרומות ומשיכות הון

שותף רשאי לתרום כסף, נכסים או שירותים אחרים לשותפות. נתון זה מייצג את שווי חשבון ההון של השותף. תרומות עתידיות של שותף לשותפות יגדילו את יתרת חשבון ההון של השותף ואילו משיכות כלשהן יקטינו אותה.

עמדות ההון העצמי היחסי של כל שותף יכולות להשתנות אם ישנן תרומות או משיכות שונות על ידי כל שותף לאורך חיי השותפות. אם השליטה או חלק הרווחים וההפסדים קשורים לאחוז ההון של כל אחד מהשותפים, לתרומות ולמשיכות לא שוויוניות יכולה להיות השפעה משמעותית על השותפות.

הון לא שוויוני

זה לא נדיר שלשותף המניות יש הון עצמי לא שווה בשותפות. לדוגמא, טים, קבלן כללי, רוצה להפוך בתים, אך אין לו כסף לעשות זאת ואינו יכול להשיג מימון בנקאי. חברו של טים, טסה, הוא מתווך נדל"ן מצליח שמחפש השקעה טובה. טים וטסה מסכימים להקים שותפות הונית.

טסה תממן את פרויקטי הבנייה של טים אך לא תעסוק בהפעלת העסק בפועל. טים יפעיל את העסק וישמש כקבלן הכללי אך לא יתרום כסף. השניים מסכימים כי שווי השוק ההוגן של שירותים שטים מביא לשותפות הוא 75,000 $ ("הון עצמי מזיע"). טסה מממנת את השותפות ב 100,000 דולר. לטים תהיה אחזקה של כ- 42 אחוזים מהשותפות בשותפות וטסה תהיה של כ -58 אחוזים.

רווח והפסד

רווחים והפסדים מחולקים בין השותפים על פי הסכם השותפות. אמנם הקצאת רווחים והפסדים אינה חייבת להיות שווה לאחוז ההון שיש לכל שותף בשותפות, אך זוהי שיטת הקצאה נפוצה.

לדוגמא, מייקל וג'ניס פותחים בית קפה. למייקל יש 75 אחוזים מניות בשותפות, ולג'ניס יש 25 אחוזים. מייקל וג'ניס מסכימים לחלק רווחים והפסדים בהתאם לאינטרס השותפות שלהם. בשנת הפעילות הראשונה מימש בית הקפה רווח נקי של 100,000 דולר. חלקו של מייקל ברווחים הוא 75,000 $, וחלקה של ג'ניס הוא 25,000 $. כל הפסד שנוצר על ידי השותפות מחושב באותו אופן.

ניתן להתייחס לחלוקה של רווחים והפסדים באופן שונה, על פי Startup Nation. לדוגמא, לשותף אחד ניתן להקצות 50 אחוז מהרווחים ו -40 אחוז מההפסדים ואילו לשותף השני יוקצו 50 אחוז מהרווחים ו -60 אחוז מההפסדים, כל עוד ההקצאה תואמת את חוק המס. זה יכול להיות נושא מס מאוד מסובך וייתכן שיהיה צורך בהתייעצות עם עורך דין או רואה חשבון.