מהו מודל מכניסטי?

מודל מכניסטי מניח שניתן להבין מערכת מורכבת על ידי בחינת פעולתם של החלקים האינדיבידואליים ואופן התאמתם. למודלים מכניים בדרך כלל יש היבט פיזי מוחשי, בכך שרכיבי המערכת הם אמיתיים, מוצקים וגלויים. עם זאת, כמה מודלים מכניסטיים, כמו אלה שבפסיכולוגיה, מבוססים על רכיבים הנחשבים בדידים, אך לא ניתנים לצפייה פיזית.

דוגמניות

מודל הוא תיאור של מערכת שנועדה לעזור לצופה להבין כיצד היא פועלת ולחזות את התנהגותה. מודלים הם בדרך כלל רעיוניים, קיימים כרעיון, כתוכנת מחשב או מכלול נוסחאות מתמטיות. עם זאת, מודל יכול להיות אובייקט פיזי ממשי, כגון מודל מטוס בקנה מידה קטן המשמש לבדיקת ביצועיו של מטוס בגודל מלא.

מודלים מכניים ואמפיריים

מודלים אמפיריים מבוססים על תצפית ישירה, מדידה ותיעוד נתונים נרחב. מודלים מכניים מבוססים על הבנה של התנהגות רכיבי המערכת. לדוגמא, אתה יכול להתבונן בשינוי הגאות והשפל לאורך שנים רבות, ולבנות מודל אמפירי המאפשר לך לחזות מתי יתרחש גאות ושפל, ללא הבנה כיצד כדור הארץ, הירח והשמש מתקשרים. ניתן גם ליצור מודל מתמטי, מכניסטי המשתמש בחוקי הפיזיקה כדי לחזות גאות ושפל.

תַעֲשִׂיָה

מהנדסי תעשייה משתמשים במודלים לחיזוי התנהגות התהליכים שהם מעצבים. מהנדס כימיה, למשל, יכול ליצור מודל מכניסטי של תהליך המבוסס על הבנתה את רכיבי המערכת כמו זיקוק עמודים, תאי כור ומסנני חלקיקים.

מדענים חברתיים

מדעני החברה יוצרים גם מודלים מכניסטיים לתיאור האופן שבו אנשים מתפקדים, לבד או במסגרות חברתיות מורכבות. מודלים מכניים של התנהגות מזהים כוננים נפרדים כגון רעב או תשוקה מינית בהם משתמשים החוקרים לתיאור וניסיון להסביר התנהגות אנושית. מודלים מכניים יכולים גם לנסות להסביר את ההתנהגות האנושית במונחים של אירועים ביוכימיים במוח ובגוף.