כיצד לפתור בעיות של משדר אלחוטי של מיקרוסופט

חלק מהעכברים והמקלדות האלחוטית של מיקרוסופט כוללים מקלט משדר המאפשר למחשב לתקשר עם ציוד היקפי היעד באמצעות Bluetooth. המקלט המקשר מתחבר ליציאת אוטובוסים טורית אוניברסלית ומצמיד את המכשיר למחשב האישי, ומאפשר לתחנת העבודה להשתמש בפונקציות של העכבר או המקלדת מבלי להתחבר אליו ישירות. הניידות שמציעים ציוד היקפי אלחוטי שימושי ביותר עבור אנשי מקצוע עסקיים בדרכים, אך המקלטים הכלולים במכשירים אלה לא תמיד מחזיקים חיי מדף ארוכים. אם Windows לא מצליח לזהות את המקלט או אם מתרחשות בעיות בעת ניסיון להשתמש בהתקן, פתר את הבעיה ברכיב כדי לקבוע אם החומרה פגומה.

1

חבר את המקלט האלחוטי ליציאת USB זמינה. הפעל את הרכיב, אם רלוונטי. לחץ על "התחל | לוח הבקרה | חומרה וסאונד | התקני Bluetooth."

2

בחר בכרטיסייה "אפשרויות" ואז אשר "אפשר להתקני Bluetooth למצוא את המחשב הזה" ו- "לאפשר למכשירי Bluetooth להתחבר למחשב זה".

3

בטל את הבחירה באפשרות "כבה את מתאם ה- Bluetooth" ואז לחץ על "אישור". מתוך חומרה וצליל, לחץ על "מנהל ההתקנים".

4

לחץ פעמיים על "רדיו Bluetooth" ואז לחץ פעמיים על המקלט האלחוטי. בדוק בכרטיסיה כללי אם קיימת הודעת שגיאה. חפש את קוד השגיאה, אם רלוונטי, באתר התמיכה של מיקרוסופט (ראה קישור במשאבים) כדי לברר כיצד לפתור את הבעיה.

5

לחץ על הכרטיסייה "מנהל התקן" ואז לחץ על "הסר התקנה" אם לא מופיעה הודעת שגיאה בכרטיסיה כללי. נתק את המשדר מהמחשב ואז הפעל מחדש את המחשב האישי.

6

חבר מחדש את המקמ"ש האלחוטי של מיקרוסופט לאחר אתחול המחשב מחדש. Windows צריך להתקין מחדש את ההתקן למחשב.

7

הפעל מחדש את המחשב והתחל לתוכנית ההתקנה אם Windows לא מצליח לזהות את המקלט לחלוטין. עקוב אחר ההוראות שעל המסך במסך האתחול כדי לגשת ל- BIOS.

8

השתמש במקשי הכיוון כדי לחפש בכל תפריט אפשרות כגון "בקר USB" או "USB 2.0". בחר באפשרות והשתמש במקשים "PgUp" ו- "PgDn" או "+" ו- "-" כדי להגדיר את ההגדרה כ- "מופעלת".

9

לחץ על "F10" כדי לשמור ולהפסיק. חבר את המשדר האלחוטי ליציאה אחרת במחשב. אם חלונות עדיין לא מצליחים לזהות את המכשיר, יתכן שמשדר המקלט פגום.