כיצד להסתיר את העגינה ב- MacBook

מערכת ההפעלה Mac OS X כוללת סרגל עגינה המופיע בדרך כלל בתחתית תצוגת ה- MacBook. דרך התפריט הראשי של העדפות מערכת, באפשרותך לשנות את ההגדרות ב- MacBook שלך כדי להסתיר באופן אוטומטי את סרגל העגינה הזה. לאחר שתפעיל הגדרה זו, סרגל העגינה יופיע רק כאשר תעביר את העכבר מעל החלק התחתון של צג ה- MacBook שלך.

1

לחץ על סמל Apple הממוקם בתפריט סרגל הכלים הראשי.

2

בחר באפשרות "העדפות מערכת".

3

לחץ על סמל העגינה.

4

בחר באפשרות "הסתרה והצגה אוטומטית של העגינה".