כיצד לבצע תהליך בקרה פנימי

כחלק מביקורת בדוחות הכספיים, נדרשים רואי החשבון להבין את מערכת הבקרה הפנימית של החברה. רואי חשבון ויועצים של קליפטון גונדרסון מגדירים את הבקרה הפנימית כרשת מקושרת של מדיניות, נהלים, עמדות ופעולות שמשיגות תוצאה רצויה. התוצאות הרצויות הן הפקת דוחות כספיים נטולי תקלות מהותיות ולתת למשתמשים בדוחות הכספיים תמונה ברורה של המצב הכספי של הארגון. רואי החשבון בודקים את תהליך הבקרה הפנימית על ידי ביצוע הדרכות להערכת הסיכון הכללי לאי-נוחות מהותית בדוחות הכספיים.

1

תעד שיעורי עסקאות משמעותיים. על פי המדריך להערכת סיכוני ביקורת, מחלקות עסקאות משמעותיות הן אלה בפעילות החברה המפתח לדוחות הכספיים בגלל היקף העסקה או סכום הדולר. במהלך ביקורת עסק קמעונאי, רואה חשבון רואה חשבון יכול לזהות תקבולים במזומן כמחלקת עסקאות משמעותית מכיוון שהחברה מקבלת מזומנים פעמים רבות במהלך השנה. תעד את כל שיעורי העסקאות המשמעותיים ובקש מהלקוח לספק תיאור של הנהלים עבור כל מחלקה.

2

להשיג ולתעד הבנה של מערכת הבקרות הפנימיות של הלקוח. שאל את ההנהלה כיצד מסתיימים תהליכים. במהלך ביקורת עסקאות מכירה, למשל, יכול מבקר לשאול מי אוסף מזומנים, מתי נגבים מזומנים ואיך נגבים מזומנים. בנוסף להשגת הבנה של תהליך הבקרה הפנימית, הצהרת המכון האמריקאי לרואי חשבון על תקן ביקורת 109 מחייבת מבקר לתעד את הבנת הארגון וסביבתו. זה נעשה על ידי ניסוח רשימות, תרשימי זרימה או נרטיבים, או ביצוע שאלוני בקרה פנימית.

3

צפה ותעד עסקה לדוגמה מכל מחלקת עסקאות שזוהתה. השתמש בתיעוד הבקרה הפנימית כדי לקבוע אם עסקאות לדוגמא זורמות כהלכה דרך מערכת הבקרה הפנימית. לדוגמא, מבקר רשאי להתבונן בלקוח המשלם מזומן לקופאית מורשה בעת הרכישה. לאחר מכן היא מתעדת את פרטי העסקה, כגון תאריך וסכום דולר, וקובעת אם היו פערים מהליכי הבקרה הפנימית המתועדת.

4

שוחח על התוצאות עם ההנהלה ותעד שינויים בהערכות סיכונים על סמך התוצאות. כנדרש בהצהרת AICPA על תקן ביקורת 115, התייחס לממצאים להנהלה בתקשורת בכתב. בנוסף, תעד האם הערכת מערכת הבקרה הפנימית הגדילה או הקטינה את הסיכון להופעה של חוסר טעות מהותי בדוחות הכספיים.