כיצד לשחזר קובץ וורד מוחלף

אם החלפתם קובץ Word ולא שמרתם עותקים ישנים יותר של הקובץ תחת שמות קבצים שונים, תוכלו לבדוק אם ל- Windows 7 יש גרסה קודמת של הקובץ שאליה יש לשחזר. גרסאות קודמות אלה נוצרות על ידי גיבוי Windows או נשמרות כחלק מנקודת שחזור של Windows. מספר הגרסאות הקודמות הזמינות תלוי בשירותי הגיבוי של Windows ו / או Windows Restore או לא, ואם כן, באיזו תדירות מגבים את המחשב שלך.

1

לחץ על "התחל" ואז לחץ פעמיים על "מחשב".

2

לחץ פעמיים על הכונן המכיל את הקובץ המחליף שלך, ודפדף אל מיקומו.

3

לחץ לחיצה ימנית על קובץ ה- Word ובחר באפשרות "שחזר גרסאות קודמות". רשימה של פריטים זמינים תאוכלס יחד עם מיקומם.

4

לחץ על הגרסה שברצונך לשחזר ולחץ על "שחזר. . . ”