כיצד להסיר תמונת פרופיל מדף מעריצים בפייסבוק

תמונות הפרופיל של דף המעריצים שלך בפייסבוק משמשות רושם ראשוני כשאנשים נוחתים על הדף, מוצגים בולט בצד ימין למעלה ומופיעים גם כשאנשים מחפשים את הדף. אם אתה מרגיש שתמונה לא מתכוונת לרחרח, פייסבוק נותנת לך אפשרות למחוק את הצילום לצמיתות. השתמש בכלי הניהול של דף המעריצים שלך כדי להסיר תמונות פרופיל לא רצויות.

1

היכנס לפייסבוק והצג את דף המעריצים שלך.

2

לחץ על תמונת הפרופיל של דף האוהד בפינה הימנית העליונה. מופיעה רשימה של כל תמונות הפרופיל של הדף.

3

לחץ על התמונה שברצונך להסיר. התצלום מוגדל והאפשרויות מופיעות בפינה השמאלית התחתונה.

4

לחץ על "מחק תמונה זו". תיבת דו-שיח נפתחת.

5

לחץ על "אשר".